Työkappaleen robotisoitu hitsaus vaatii saumatonta yhteistyötä

Työkappaleen robotisoitu hitsaus vaatii saumatonta yhteistyötä

This post is also available in: enEnglish

Tuottava ja laadukas hitsausrobottisolu rakentuu robotti-integraattorin, hitsauslaitetoimittajan ja työkappaleen suunnittelijan yhteistyönä. Paras ratkaisu hitsaussolun räätälöintiin löytyy, kun luotettava ja erilaisilla tunnistustoiminnoilla varustettu hitsauslaitteisto yhdistetään automaatio-osaamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

Kustannustehokas robotti-investointi lähtee liikkeelle työkappaleen valinnasta ja robottisolun 3D-mallinnuksesta. 3D-mallinnustyöhön tarvitaan niin robotiikan, hitsauksen kuin työkappaleen suunnittelun osaamista, sekä sujuvaa vuorovaikutusta osapuolten kesken. Erityisesti työkappaleen koko on kriittinen tekijä yritykselle parhaiten soveltuvan hitsausrobotiikan ratkaisumallin löytymisessä.

3D-mallinnukseen valitaan: 

  • työkappale,
  • robotti,
  • soveltuva kääntöpöytä,
  • muut varusteet, jotka tarvitaan kappaleen siirtämiseen, ja
  • tarvittavat hitsit

Simulaatiolla selvitetään mahdolliset törmäyskohdat. Riittääkö robottiratkaisun ulottuvuus, päästäänkö optimaalisiin hitsauskulmiin ja riittääkö teoreettinen toleranssi myös todellisuudessa? Mallinnuksessa havaittujen ongelmien vuoksi työkappaletta voidaan joutua muokkaamaan tai suunnittelemaan uudelleen. Myös robotin mallia tai varustusta voidaan vaihtaa parhaan lopputuloksen löytämiseksi.

Todellisten toleranssien havaitseminen on olennainen tekijä työkappaleen hitsattavuudessa. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava laitteiston ulottuvuus, kyky liikkua ja reagoida railon muotoon ja suuruuteen. Pohdittavaksi voi tulla robotin uudelleenohjelmointi, tarve laserhaulle tai muille tunnistustoiminnoille.

Tarkat tunnistustoiminnot helpottavat hitsaamista

Hitsauksen automatisoinnissa törmätään usein erilaisiin työkappaleen hitsattavuuteen liittyviin haasteisiin, joihin hitsauslaitetoimittajalla voi olla ratkaisu. Kempin A7 MIG Welder -järjestelmän virtalähteissä käytetään neljää erilaista tunnistustoimintoa, jotka kaikki parantavat hitsin laatua. Osa toiminnoista havaitsee myös railon sijainnin. Virtalähteiden tunnistusjärjestelmät ovat usein tarkempia kuin robottien vastaavat järjestelmät.

  • Touch Sense Ignition (TSI) -toiminto optimoi syttymisetäisyyden automaattisesti.
  • Touch Sense -toiminto tunnistaa langan kontaktin työkappaleeseen. Tämän avulla robotti päättelee hitsin alkupisteen.
  • Through-Arc Seam Tracking (TAST) -railonseurantaominaisuus kertoo robotille hitsauksenaikaisen vapaalangan pituuden, minkä avulla robotti seuraa railoa.
  • Reduced Gap Technology (RGT) on kapearailohitsaukseen kehitetty tekniikka, joka mukauttaa valokaaren pituutta jatkuvasti. Valokaaren teho pysyy vakiona riippumatta suutinetäisyyden muutoksista, sillä hitsauslaitteen arvot optimoidaan muuttuvan vapaalangan pituuden mukaisesti. Tällä toiminnolla voidaan jossain tapauksissa korvata TAST-signaalin käyttö.

Virtalähteessä olevat toiminnot tarvitsevat tilaa, jotta ne voivat tunnistaa ja tarkastella kappaleen muotoja. Kun hitsauslaitetoimittaja on mukana suunnittelun varhaisvaiheessa, voidaan osa mahdollisista ongelmista ratkaista jo virtalähteiden omilla toiminnoilla.

Ratkaisu löytyy hitsauslaboratorion ja yhteistyökumppaneiden avulla

Tehokas robottisolu on siis monen tekijän summa. Osaava robottitoimittaja huolehtii siitä, että robotti liikkuu tehokkaasti. Kemppi puolestaan hallitsee laadukkaan hitsauksen oikeilla parametreillä.

Teemme yhteistyötä johtavien robottitoimittajien kanssa, jotta asiakkaiden hitsauksen robotisoinnissa esiintyvät haasteet saadaan ratkaistua parhaiten. Sekä simulaatio että robottihitsaus ovat demonstroitavissa Kempin hitsauslaboratoriossa Lahdessa. Muun muassa ABB Suomi simuloi, ohjelmoi ja toimittaa robottiratkaisun sekä kouluttaa hitsauslaboratoriossamme. Teemme vastaavaa yhteistyötä myös Yaskawan, KUKAn ja Kawasakin kanssa.

Kansainvälisellä tasolla tarjoamme hitsausrobotiikan ratkaisuja ja palveluita integraattoreille ja loppukäyttäjille Kempin robotisoidun hitsauksen osaamiskeskuksissa Intiassa ja Kiinassa. Paikalliset hitsausneuvojamme mm. optimoivat asiakkaiden hitsaussovelluksia ja järjestävät erilaisia koulutuksia.

Hitsauksen osuus on yleensä vain 10 prosenttia investoinnin arvosta. Jos sauma ei täytä laatuvaatimuksia, on hitsauksen merkitys 100 prosenttia. Hitsauslaitetoimittajan asiantuntemus ja virtalähteen tarjoamat mahdollisuudet onkin hyvä ottaa mukaan robotisoinnin suunnitteluun alusta asti. Kempin avulla löydät oikeat hitsausratkaisut ja luotettavat yhteistyökumppanit hitsauksen robotisointiin.

Tutustu Kempin robotisoidun MIG/MAG-hitsauksen tuotevalikoimaan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *