Hitsausalan standardit luovat perustan koko liiketoiminnalle

Hitsausalan standardit luovat perustan koko liiketoiminnalle

This post is also available in: enEnglish

Standardit ovat tukena koko hitsausteollisuudelle. Ne vaikuttavat vahvasti koko alaan ja hitsausyhtiön toimintaan hitsauslaitteita, hitsauksen hallintaohjelmistoja, palveluita ja dokumentointia myöten. Standardien merkitys hitsausalalla myös kasvaa tiukentuvien turvallisuus- ja laatuvaatimusten myötä. Vaatimusten noudattaminen takaa asiakkaille, että tuotteiden ja palveluiden laatu on tarvittavalla tasolla.

Menetelmäkoestandardi ISO 15614-1:n uudistus herättää keskustelua

Uudet revisiot ja standardit aiheuttavat aina aluksi hämmennystä; mitä uudistetulla standardilla tarkalleen ottaen tarkoitetaan? Eri maissa asia voidaan tulkita eri tavalla, ja ennen kuin tulkinnat vakiintuvat, soveltamisessa on vaihtelua. Vaarana on se, että erilaiset tulkinnat jäävät voimaan eri maihin. Onkin tärkeää, että globaalissa standardisoimistyössä on edustajia eri maista.

Viime vuoden kesäkuussa uudistettiin menetelmäkoestandardi ISO 15614-1, joka on yksi hitsausteollisuuden eniten käyttämistä globaaleista standardeista. Tiivistän alla standardin merkittävimmät muutokset. Standardissa on edelleen kohtia, joista käydään keskustelua, esimerkiksi aaltomuoto-ohjattua hitsausta käsittelevä uudistus.

Merkittävimmät muutokset menetelmäkoestandardin uudistuksessa:

Standardin uudessa versiossa on kaksi vaatimustasoa.
Taso 1 vaatii vain muutamia aineenkoetuskokeita. Tason 2 testauslaajuus on vanhan standardin mukainen.

Koesauvojen sijainti on muuttunut.
Levyjen hitsaussuunta on muuttunut. Pienaliitoksien osalta uudistetussa standardissa ei ole muutoksia. Putkien hitsaussuuntaa on tarkennettu. Hitsien hyväksymisrajoissa ei ole suuria muutoksia. Rikkovan aineenkoetuksen uudet ISO-standardit on päivitetty. Koekappaleen uusinnan osalta uudessa standardissa on vanhan tavoin mahdollista hitsata uusi koekappale, jos koekappale ei täytä rikkomattoman aineenkoetuksen vaatimuksia. Uudessa versiossa on vaihtoehtoisesti mahdollista suorittaa analyysi vian juurisyyn selvittämiseksi.

Standardi sallii uusia rikkovia aineenkoetuskokeita, jos ne testauksessa hylätään. Se antaa myös mahdollisuuden hitsata uuden koekappaleen, josta uudet koesauvat voidaan irrottaa. Makrohietutkimus on mahdollista uusia, jos kaikki muut rikkovat aineenkoetuskokeet on suoritettu hyväksytysti.

Suojakaasun pätevyysalue MIG/MAG -hitsauksessa on muuttunut.
Prosessikohtaisissa pätevyysalueissa suurimmat muutokset koskevat metallikaasukaarihitsausta. Suojakaasun pätevyysaluetta on rajoitettu MAG-hitsauksen osalta. Uudessa standardissa CO2 -pitoisuutta saa nostaa tai laskea 20 % (suhteellinen) menetelmäkokeessa käytetystä hiilidioksidipitoisuudesta.

Aaltomuoto-ohjatun hitsauksen muutokset.
Standardin mukaan”käytettäessä aaltomuoto-ohjattua virtalähdettä sen valmistaja ja aaltomuodon ohjaustapa on kirjattava menetelmäkoepöytäkirjaan yhdessä muiden olennaisten tietojen kanssa. Muutos virtalähteen valmistajasta toiseen tai muutos aaltomuodon ohjaustavassa vaatii uuden menetelmäkokeen.”

Suurin osa 1990-luvulla ja sen jälkeen valmistetuista virtalähteistä on aaltomuoto-ohjattuja. Nykyaikaisilla koneilla hitsattaessa hitsaus on siis poikkeuksetta aaltomuoto-ohjattua hitsausta, jolloin hitsauskoneesta tulee oleellinen muuttuja. Jos menetelmäkokeessa hitsataan ilman aaltomuoto-ohjausta, hitsauskone ei ole oleellinen muuttuja. Hitsauskoneen valmistaja ja tunnistetiedot on uuden standardin mukaan merkittävä menetelmäkoepöytäkirjaan.

Kemppi mukana standardointityössä

Suurin osa osa standardisointiin osallistuvista maista äänesti kesäkuussa sen puolesta, että aaltomuoto-ohjausta koskeva osuus standardista poistetaan. Uusi revisio, josta tämä kohta on poistettu, julkaistaan vielä tämän vuoden aikana.

On erittäin tärkeää säilyttää eurooppalaisen hitsausalan korkea laatu ja kilpailukyky sekä kehittää uusia ja tehokkaita standardien mukaisia toimintatapoja. Standardisointityön kehityksessä mukana oleminen tarkoittaa meille sitä, että pystymme ennakoimaan, mihin suuntaan standardit kehittyvät ja voimme varmistaa, että Kemppi täyttää vaatimukset ajantasaisesti. Samalla olemme mukana keskustelussa hitsausteollisuuden asiantuntijoiden kanssa ja mukana alan uusimmissa käänteissä. Kun tarjoamamme hitsauslaitteet, palvelut ja hitsausohjeet ovat alan viimeisimpien standardien mukaisia, asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *