WeldEye mahdollistaa etätyöskentelyn hitsaustuotannossa

WeldEye mahdollistaa etätyöskentelyn hitsaustuotannossa

This post is also available in: enEnglish

Hitsaustuotannon hallinta pilvipohjaisella ohjelmistoratkaisulla tuo kiistattomia etuja niin pandemian luomissa poikkeusoloissa kuin arkityössäkin. Esimerkiksi työnjohto tai laadunvarmistus voivat työskennellä etänä kotitoimistoista käsin, mikä vähentää ihmiskontakteja. Hitsauksen läpinäkyvyys, laatu ja tehokkuus lisääntyy, kun tiedonkulku ja jäljitettävyys paranee. Myös hitsaaja saa välittömästi palautteen työstään.

Hitsauksen laatuvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää muun muassa kuljetusteollisuudessa entistä keveämpien, mutta lujempien materiaalien käyttöä. Samalla työn tilaajat haluavat hitsauksen onnistumisesta yhä tarkempaa dokumentaatiota ja jäljitettävyyttä. Tarvittavan tiedon koostaminen erillisistä tiedostoista tai dokumenteista sitoo resursseja.

Ohjelmistoratkaisun käyttöönotto virtaviivaistaa hitsaustuotannon prosesseja ja tiedonkulkua merkittävästi. Kun hitsausdataa kerätään ja tallennetaan digitaalisessa muodossa, hitsauksen läpinäkyvyys paranee ja laadunvalvonta helpottuu. Mikäli ohjelmisto toimii pilvipalveluna, myös mahdollisuus etätyöskentelyyn paranee. Pandemiatilanteessa tämä on osa elintärkeää työturvallisuutta ja riskienhallintaa.

Kempin WeldEye -hitsaushallintajärjestelmä tarjoaa kaikkea tätä, ja enemmänkin. Ohjelmiston toiminnot, kuten digitaalisten työmääräimien ja hitsausohjeiden lähetys suoraan hitsaajalle, tuotannon ohjaus ja seuranta sekä dokumentointi palvelevat niin hitsaajaa, hitsaustyön valvontaa, globaaleja alihankintaketjuja kuin etätyöskentelyäkin. Käytännössä esimerkiksi Aasiassa tapahtuvaa hitsausta voidaan seurata vaikkapa Euroopasta käsin. 

(valitse suomenkielinen tekstitys asetuksista)

Hitsauslaite linkittyy älypuhelimen kautta pilvipalveluun

Kun kaikki hitsaustuotannossa tarvittava informaatio välittyy reaaliajassa, voidaan moni aiemmin henkilökohtaisiin kontakteihin perustunut toimintatapa muokata etätyömalliin. Työnjohto voi esimerkiksi lähettää työmääräimen ja hitsausohjeen hitsausasemalle tai tietyn pätevyyden suorittaneelle hitsaajalle suoraan älypuhelimeen, johon on ladattu WeldEye-mobiilisovellus ja josta on yhteys hitsauslaitteeseen. Työmääräin voidaan lähettää myös tiimille, jolloin ensimmäinen vapaana oleva hitsaaja ottaa työn tehtäväkseen.

Sovellus tallentaa muun muassa kaariajan ja muut hitsauksessa käytetyt parametrit pilvipalveluun. Hitsaaja voi lopuksi syöttää hitsausliitoksen pituuden sovellukseen ja kuitata tehtävän valmiiksi. Sen jälkeen hän saa tiedon lämmöntuonnista sekä välittömän palautteen hitsauksen laadusta, mistä moni ammattihitsaaja on voinut aiemmin vain unelmoida.

Jokaisesta hitsatusta kappaleesta tallentuu kattava dokumentaatio pilvipalveluun. Tiedot ovat käden ulottuvilla niin tuotannon, tehokkuuden kuin laadunkin seuraamista varten.

Reaaliaikaisuus palvelee sekä laatua että hitsaustuotannon seurantaa

Tallentuneesta datasta voi seurata tuotannon vaiheita tai hitsien onnistumista keskitetysti ja reaaliajassa, olivatpa tuotantolaitokset missä päin maailmaa tahansa. Digitaaliset työkalut hitsauksen laadunvalvontaan ja tuotannonkehitykseen ovat jatkuvasti saatavilla. Esimerkiksi kaariaikoja tai läpimenoaikoja tarkastelemalla voidaan havaita eroja työpisteiden virtaavuudessa.

Edut perinteiseen papereiden tai tiedostojen pyörittelemiseen ovat valtavat. Hitsauksen hallintaohjelmistoa käytettäessä tiedon hallinta on helppoa ja vaivatonta.

Edut perinteiseen papereiden tai tiedostojen pyörittelemiseen ovat valtavat. Hitsauksen hallintaohjelmistoa käytettäessä tiedon hallinta on helppoa ja vaivatonta. Työläitä tiedonsiirtovaiheita karsiutuu ja dokumentit ovat aina saatavilla halutussa muodossa niin tuotannon sisäisiä kuin ulkoisiakin tarpeita varten.

Hitsauksen hallintaohjelmiston edut:

  • Kirjautuminen verkkoselaimella mistä vain
  • Helppo pääsy työmääräimiin, hitsausohjeisiin ja muuhun dataan.
  • Kattava dokumentaatio keskitetysti yhdestä paikasta
  • Reaaliaikainen tuotannon seuranta
  • Antaa välitöntä palautetta hitsaajalle
  • Mahdollistaa työnjohdon ja laadunvalvonnan etänä

WeldEye-ohjelmiston voi yhdistää mihin tahansa hitsauslaitteeseen erillisen DCM-laitteen (Digital Connectivity Module) avulla. Se toimii pilvipalveluna, ja sitä voi käyttää mistä päin maailmaa tahansa verkkoyhteyden välityksellä. WeldEye voidaan myös yhdistää muun muassa toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiin.

Lue lisää WeldEye-ohjelmistosta

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *