Valokaaren vakaa sytytys parantaa hitsauslaatua ja vähentää kustannuksia

Valokaaren vakaa sytytys parantaa hitsauslaatua ja vähentää kustannuksia

This post is also available in: enEnglishplpolski

Valokaaren sytytyksellä on iso vaikutus hitsauslaatuun MIG/MAG-prosessilla hitsatessa. Pienikin epävakaus voi johtaa hitsauksesta aiheutuneiden roiskeiden siistimiseen, mikä vie aikaa ja heikentää tuottavuutta teollisessa hitsausympäristössä. Nykyaikaisissa hitsauslaitteissa on kuitenkin saatavilla valokaarta parantavia tekniikoita, jotka tuovat lisäkontrollia kaaren hallintaan ja tukevat hitsaajien ammattitaitoa. 

Hitsauslaatu on pitkälti jokaisen hitsaajan käsissä. Taitavat ja tunnolliset ammattihitsaajat luovat työssään turvallisia ja luotettavia hitsejä, joissa on noudatettu hitsausohjeissa määriteltyjä parametrejä ja prosessivalintoja. Parhaimmatkin käsityöläiset tarvitsevat kuitenkin hyvät työvälineet saavuttaakseen laadukkaan lopputuloksen, eikä hitsaaminen ole poikkeus tähän sääntöön.

Osta kerralla hyvä

Kuten monessa ammatissa, laitevalinnalla on merkittävä rooli kokonaisuuden kannalta. Eri tuotteilla on erilainen suorituskyky, ja monesti halvemmat laitevaihtoehdot lupaavat paljon. Investoinnin kynnyksellä tällaisten tapauksien pitäisi kuitenkin laittaa ostajan hälytyskellot soimaan.

Kotimaiseen valmistukseen liitetään usein laatu ja luotettavuus, ja näihin ominaisuuksiin tähtäämme myös Kempillä. Hitsauslaitteemme valmistetaan Lahden tehtaillamme, missä olemme kehittäneet merkittäviä teknologiainnovaatioita yli 70-vuotisen historiamme ajan. Asiakkaamme investoivat kerralla laatuun, johon voi luottaa vielä vuosien päästä. Nykypäivänä hitsauslaitteiden arvo kuitenkin muodostuu monesta muustakin asiasta kuin luotettavuudesta. Laitteiden täytyy palvella käyttäjäänsä monipuolisesti täydentämällä hitsaajan ammattitaitoa ja luomalla lisäarvoa paremmalla kustannusten hallinnalla ja hitsauslaadulla.

Erinomainen valokaaren sytytys laskee kustannuksia

Esimerkiksi valokaaren sytytyksellä voidaan saavuttaa edellä mainittua lisäarvoa. MIG/MAG-hitsauksessa se on ensimmäinen konkreettinen asia, joka voi aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Hitsaajat sytyttävät valokaaren satoja kertoja päivässä, ja kyseisessä hitsausprosessissa roiskeita voi syntyä jokaisella kerralla. Roiskeet puolestaan aiheuttavat ylimääräisiä työvaiheita, sillä ne on siistittävä pois hitsauksen jälkeen. Lisäkustannuksia syntyy hiontaan käytetyn työajan ja siihen liittyvän materiaalikulutuksen myötä. Voimmekin helposti todeta, että parempi prosessinhallinta juuri tällä osa-alueella voi merkittävästi vähentää kustannuksia ja parantaa työn laatua kokonaisuudessaan.

Kempin Touch Sense Ignition (TSI) -prosessiteknologia keskittyy erityisesti valokaaren sytytykseen ja sen tarkempaan hallintaan MIG/MAG-hitsauksessa. TSI:n kehityksessä on keskitytty sytytyksen yksityiskohtiin, joiden parantaminen vähentää roiskeiden syntymistä ja siten myös hitsaustyön jälkeiseen hiontaan liittyviä kustannuksia.

Touch Sense Ignition sytyttää valokaaren siististi ja vakaasti

MIG/MAG-valokaaren sytytyksessä pyritään perinteisesti hallitsemaan laajaa valikoimaa syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi, kun painat hitsauspistoolin kytkintä, langansyöttömekanismi alkaa syöttää lisäainetta määritellyllä ja tasaisella nopeudella kohti työkappaletta. Sillä hetkellä kun lisäainelangan kärki osuu työkappaleeseen, tapahtuu oikosulku, mutta langansyöttö jatkuu edelleen samalla nopeudella. Monesti tästä aiheutuva mekaaninen energia työntää hitsauspistoolia poispäin työkappaleesta, minkä myös hitsaaja tuntee. Vaikka liike on pieni, sillä saattaa kuitenkin olla vaikutusta esimerkiksi hitsaustarkkuuteen.

Mikä tärkeintä, lisäainelangan ensikontakti työkappaleeseen muodostaa virtapiirin, jolloin lisäainelangan lämpötila alkaa kasvaa hyvin nopeasti. Saavutettuaan tietyn pisteen, lisäaine alkaa sulaa ja lopulta sula pisara irtoaa langan päästä siirtyen hitsisulaan. Tämä toistuu useita kertoja sekunnissa ensimmäisen sytytyksen aikana. Monissa hitsauslaitteissa kyseinen prosessi ei ole kunnolla hallinnassa, ja se on altis ulkoisille muuttujille. Näissä tapauksissa sulanutta lisäainetta roiskuu ja kiinnittyy työkappaleen pinnoille, jotka täytyy siistiä myöhemmin ylimääräisellä kustannuksella.

Kempin TSI-toiminto ratkaisee sytytyksen haasteet parametrien hallintaan liittyvillä vaiheilla. Aluksi lisäainelanka liikkuu kohti aloituspistettä normaaliin tapaan, mutta pysähtyy osuessaan työkappaleeseen ja aistiessaan muodostuvan virtapiirin. Tässä kohtaa langansyöttölaitteiston pyörät vaihtavat suuntaa ja vetävät lisäainelankaa hieman taaksepäin. Samalla syttyy pilottikaari, joka kuumentaa lisäainelangan kärkeä ja perusainetta hallitusti ja roiskeettomasti. Vasta kun perusaine ja lisäainelanka ovat kuumentuneet lähemmäksi hitsausolosuhteita, syttyy varsinainen valokaari. Näin hitsausroiskeita muodostuu merkittävästi vähemmän ja valokaaren sytyttäminen on siistimpää, tasaista, tarkkaa ja luotettavaa.

Touch Sense Ignition -teknologia sisältyy vakiona uuteen, teolliseen MIG/MAG-hitsaukseen suunniteltuun X5 FastMig -hitsausjärjestelmään. Varaa tuote-esittely jo tänään, jotta voit vertailla sytytystä omin silmin. Lisätietoja TSI- ja X5 FastMig-demoista saat paikalliselta Kemppi-jälleenmyyjältäsi.

Ota yhteyttä lähimpään Kemppi-jälleenmyyjään

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *