Kemppi ja EU Ecodesign eli ekosuunnitteludirektiivi

Kemppi ja EU Ecodesign eli ekosuunnitteludirektiivi

This post is also available in: enEnglishfrFrançaisitItaliano

Tammikuun ensimmäisestä päivästä 2021 alkaen Euroopan unionin ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset ovat koskeneet myös jäsenvaltioiden alueilla myytäviä hitsauslaitteita. Mitä tämä tarkoittaa, ja mitä valmistajat voivat tehdä valmistaakseen direktiivin vaatimusten mukaisia tuotteita? Onko hitsauskoneteollisuuden mahdollista muuttua täysin vihreäksi? Kempillä ympäristötietoisuus on yksinkertaisesti yksi toimintaperiaatteistamme.

Euroopan unionin Ecodesign-direktiivi (2009/125/EY) luo puitteet ekologisten vaatimusten asettamiselle energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille, joita myydään jäsenvaltioissa. Sen soveltamisalaan kuuluu tällä hetkellä yli 40 tuoteryhmää, jotka aiheuttavat noin 40 prosenttia kaikista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä.” Lähde: Wikipedia

Ecodesign-direktiivin tavoitteena on kannustaa energiaa käyttävien tuotteiden valmistajia löytämään uusia tapoja vähentää energiankulutusta ja muita kielteisiä ympäristövaikutuksia jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Vaikka direktiivissä keskitytään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, sillä pyritään samalla vähentämään tuotteiden muita ympäristövaikutuksia esimerkiksi kiinnittämällä huomiota materiaalitehokkuuteen, kiertotalouteen, tuotteen kestävyyteen ja korjattavuuteen sekä kierrätysmateriaalien käyttöön.

Mitä EU:n Ecodesign-direktiivi tarkoittaa käytännössä?

Ecodesign-direktiivin tavoitteena on parantaa energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutuksia tuotesuunnittelun avulla ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia esimerkiksi loppukäyttäjälle. Hitsauslaitteiden osalta direktiivissä on joukko vaatimuksia, jotka koskevat virtalähteen energiatehokkuutta, kiertotalouteen liittyviä näkökohtia (kuten varaosien saatavuutta) ja hitsauslaitteiden mukana toimitettavaa tietoa (esimerkiksi hitsatessa käytettävien suojakaasun sekä hitsauslangan tai lisäaineen ohjeellinen kulutus hitsaussuunnitelmien ja ohjelmien osalta). Direktiivin noudattamista valvovat kunkin jäsenmaan markkinavalvontaviranomaiset, Suomessa Tukes.

Ecodesign-direktiivin asetusten noudattamisen arvioidaan johtavan hitsauslaittesiiin suoraan liittyvän energiankulutuksen osalta 1,09 TWh:n vuotuisiin energiasäästöihin vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa noin 0,27 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuotuista kokonaissäästöä. Useimmiten Euroopassa kehitetyt nykyaikaiset teknologiat täyttävät direktiivin asettamat vaatimukset automaattisesti, mikä parantaa merkittävästi eurooppalaista kilpailukykyä verrattuna sekä hitsausmuuntajien edelliseen sukupolveen että EU:n ulkopuolella tapahtuvaan halpatuotantoon.

Järjestelmällinen työ jo kauan ennen ekologista suunnittelua koskevaa Ecodesign-direktiiviä

Kempillä energiankulutuksen vähentäminen ja raaka-aineiden käytön optimointi on ollut luonnolinen tapa toimia jo pitkään. 20 vuotta sitten Kemppi osallistui yliopistovetoiseen projektiin, jonka tavoitteena oli analysoida suositun Minarc 140 hitsauslaitteen materiaalivirtoja ja raaka-aineita. Tavoitteena oli tunnistaa mahdollisesti vaaralliset materiaalit ja dokumentoida raaka-aineiden alkuperä – tämä ei ollut helppo tehtävä, sillä hitsauskone voi koostua yli 2000:sta komponentista. Hankkeen tuloksena Kempin hitsauslaitteet todettiin hyvin kierrätettäviksi ja käytössä olleet teknologiat, kuten invertteritekniikka ja digitalisointi, katsottiin kestävän kehityksen näkökulmasta hyväksyttäviksi.

Tutkimushankkeisiin osallistuminen on osa Kempin ESG-toimintaa (ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu, ja hyvä hallintotapa) ja keskeinen osa vastuullisen valmistajan toimintaa. Teemme osuutemme päivittäin esimerkiksi kierrättämällä. Kestävät hitsauslaitteet, joilla on pitkä elinkaari, ovat asiakkaillemme ekologinen valinta, ja siksi panostamme materiaalivalintoihin, testaukseen ja teknologian kehittämiseen.  

Materiaaleilla on väliä

Vaikka hitsauskoneiden valmistajat pyrkivätkin selvittämään toimitusketjunsa aina kunkin materiaalin ja komponentin alkuperää myöten, se ei aina ole helppoa. Ketju on pitkä, eivätkä kaikki sidosryhmät ole halukkaita avoimuuteen. Alan ponnisteluiden ansiosta konflitkialueiden mineraalien käyttö on kuitenkin merkittävästi vähentynyt viime aikoina Euroopassa. Tilanne paranee samalla, kun asiakkaiden tietoisuus toimitusketjun tarkastamisesta kasvaa.

Ekologista suunnittelua koskevan Ecodesign-direktiivin mukaan varaosia on oltava saatavilla jopa 10 vuotta valmistuksen lopettamisen jälkeen. Tähän haasteeseen vastataan osittain käyttämällä samoja varaosia useissa tuotteissa aina kun se on mahdollista. Tämä lähestymistapa helpottaa myös dokumentointia ja toimitusketjun valvontaa.

Muualla kuin Euroopassa valmistettu halpatuotanto voi sisältää vaarallisia kemikaaleja, mikä aiheuttaa merkittävän riskin niin hitsaajalle kuin ympäristölle. Vaikka laadukkaat materiaalit ovatkin kalliimpia, ne edustavat myös turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Teknologian kehittäminen on alalla jatkuvaa, mutta silläkin on rajansa. Toimintatehokkuutta ei voida parantaa paljon ilman, että hinta ja siten alan yleinen pätevyys kärsisisi. Kemppi osallistuu puolijohteiden laadun kehittämiseen, mutta samalla vahvemmat kupariosat lisäävät hitsauslaitteiston kokonaispainoa ja saattavat johtaa korkeampaan loppuhintaan.

Tärkeintä on kuitenkin itse hitsausprosessi. Parantamalla valokaaren laatua hitsauslaitteiden valmistaja voi vähentää hitsauksen aikana syntyviä roiskeita merkittävästi ja optimoida hitsin laadun. Näin materiaalihukkaa syntyy vähemmän eikä hitsaajan työaika kulu työkappaleen puhdistamiseen tai hitsien uusimiseen. Paras tapa säästää on hitsata vain niin vähän kuin on tarpeellista saavuttaakseen laadukkaan lopputuloksen.

Kemppi tunnetaan markkinoilla rehellisenä ja avoimena toimijana, joka pitää lupauksensa ja rakentaa pitkäaikaisia suhteita sidosryhmiinsä. Suhtaudumme liiketoimintaamme vakavasti ja haluamme olla asiakkaillemme sekä loppukäyttäjille enemmän kuin hyvä hitsauslaite – nyt ja tulevaisuudessa.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *