Mikä suojakaasu TIG-hitsaukseen?

Mikä suojakaasu TIG-hitsaukseen?

This post is also available in: enEnglish

Miten valita oikea suojakaasu TIG-hitsaukseen? Onko olemassa kaasua, joka sopii kaikille TIG-hitsattaville materiaaleille?

Yleisimmät suojakaasut TIG-hitsaukseen

Termi TIG-hitsaus (Tungsten Inert Gas welding) viittaa siihen, että TIG-hitsauksessa käytettävän suojakaasun on oltava inerttiä, eikä se saa sisältää mitään aktiivisia komponentteja. Pääkaasukomponentteina voidaan käyttää kahta eri kaasua, argonia (Ar) ja heliumia (He). Yleisin TIG-hitsauksessa käytettävä suojakaasu on puhdas argon, koska se soveltuu kaikille TIG-hitsattaville materiaaleille. Puhdas argon tarjoaa vakaan ja kapean hitsausvalokaaren, erinomaisen valokaaren syttymisen ja suhteellisen alhaisen lämmöntuonnin ja tunkeuman. Näiden ominaisuuksien ansiosta puhdas argon soveltuu useimpiin TIG-hitsaussovelluksiin, ja tyypillisesti se on ainoa suojakaasu, jota harrastelijat ja ammattilaishitsaajat tarvitsevat.

Argonin ja heliumin seosta, jossa on 30, 50 tai 70 % heliumia, käytetään silloin, kun hitsaus vaatii suurta lämmöntuontia. Jopa puhdasta heliumia voidaan käyttää silloin, kun tarvitaan erityisen suurta lämmöntuontia, esimerkiksi hitsattaessa paksua kuparimateriaalia. Helium tekee myös tunkeumaprofiilista leveämmän ja syvemmän. Argonin ja heliumin seos tai puhdas helium soveltuu tehokkaaseen hitsaukseen, jossa tunkeuma on suurempi. Valokaaren syttymisominaisuudet eivät kuitenkaan ole heliumilla yhtä hyvät kuin argonilla, ja tämä on otettava huomioon TIG-hitsauslaitteita valittaessa. Puhdasta heliumia käytettäessä voimakas suurtaajuuskipinä ja säädettävät sytytysparametrit ovat erittäin hyödyllisiä.

TIG hitsaus

Argonin ja lisäkaasujen seos; vety, typpi ja typpioksidi

Yllä mainittujen kahden pääkomponentin lisäksi TIG-hitsauksen suojakaasut voivat sisältää:

  • vetyä (H2)
  • typpeä (N2)
  • typpioksidia (NO)

Pientä määrää vetyä (esimerkiksi 2–6 %) voidaan käyttää parantamaan hitsisulan juoksevuutta, tunkeuman lisäämiseksi tai pelkistysreaktion aikaansaamiseksi. Käytännössä austeniittisia ruostumattomia teräksiä hitsattaessa voidaan saavuttaa kirkkaammat päästövärit, kun suojakaasussa käytetään vetyä. Vetyä ei kuitenkaan saa käyttää ferriittisten tai ferriittis-austeniittisten terästen kanssa vetyhalkeiluriskin vuoksi.

Kun hitsataan runsasseosteisia austeniittisia teräksiä tai superduplex-teräksiä, typen kato on varsin yleistä. Lisäainelankaa käytettäessä tämä reaktio otetaan huomioon käyttämällä lankoja, joiden kemiallinen koostumus on ihanteellinen. Runsasseosteisten terästen TIG-hitsaus voidaan tehdä myös ilman lisäainelankaa, jolloin typpihäviö voidaan kompensoida käyttämällä suojakaasussa pientä määrää typpeä (noin 1,8 %). Typpioksidin tarkoituksena on parantaa työympäristöä poistamalla otsonia. Joissakin tapauksissa se voi myös parantaa valokaaren vakautta. Tyypillinen typpioksidin määrä on melko pieni (esim. 0,03 %).

Suojakaasuvirtauksen laadulla on merkitystä

Suojakaasuvirtauksella on merkittävä vaikutus hitsin laatuun. Erittäin turbulenttinen virtaus tarjoaa huonon suojauksen ja suuren kaasunkulutuksen, kun taas tasainen laminaarinen kaasuvirtaus tarjoaa erinomaisen hitsisulan suojauksen ja taloudellisen kaasunkäytön.

Erittäin turbulenttinen suojakaasuvirtaus markkinastandardin mukaisella kaasulinssillä verrattuna tasaiseen laminaariseen kaasuvirtaukseen Kempin omalla kaasulinssisarjalla.

Lue lisää hitsauspolttimista ja kulutusosista >>> Flexlite TX TIG hitsauspolttimet.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *