Löydä oikeat parametrit TIG-hitsaukseen

Löydä oikeat parametrit TIG-hitsaukseen

This post is also available in: enEnglishdeDeutschplpolski

Onnistunut hitsaus nojaa parametriasetusten ja valintojen yhdistelmään. Laitteiston käyttöönoton valmistelemiseen ja parametrien valintaan vaikuttavat useat, tietoon perustuvat tekijät. Näitä ovat mm. perusaine, liitostyyppi ja hitsausasento. Hitsausohjeet (WPS) tukevat näiden päätösten tekemistä, mutta hitsauslaitteeseen upotetut, käyttäjää opastavat teknologiat yleistyvät ja kehittyvät hitsausalalla. Yksi esimerkki näistä asianmukaisia hitsausparametreja suosittelevista, avustavista toiminnoista on Weld Assist, joka on tällä hetkellä saatavilla Kempin MasterTig -tuoteperheen graafisessa 7 tuuman TFT-värinäytössä.

Miten Weld Assist toimii?

Weld Assist pystyy määrittelemään optimaaliset parametrit erilaisiin TIG-hitsauksen sovelluksiin, kun käyttäjä seuraa yksinkertaista vaiheittaista ohjeistusta käyttöpaneelin näytöllä. Kaikki Weld Assist -toiminnon ohjeistukset annetaan hitsauskokeiden ja hitsausstandardien pohjalta.

Sopivien hitsausparametrien löytämiseksi tarvitaan neljä eri perustietoa hitsaussovelluksesta. Hitsauslaite kysyy nämä tiedot yksi kerrallaan.

1. Hitsattavan perusaineen pääryhmä
Vaihtoehtoina ovat teräs (Fe), ruostumaton teräs (Ss) ja alumiini (Al). Mikäli käytössä on DC-virtalähde, valittavana ovat teräs ja ruostumaton teräs.

2. Ainevahvuus
Valinta voidaan tehdä välillä 0,5…10 mm. Valittu ainevahvuus vaikuttaa muun muassa hitsausvirran suuruuteen ja railomuotoon.

3. Liitostyyppi
Valittavana ovat kaikki yleisimmät liitostyypit levyille ja putkille.

4. Hitsausasento
Vaihtoehtoina ovat PA, PB, PC, PD, PE, PF ja PG. Liitostyypin ja hitsausasennon valinnassa on käytetty apuna havainnollistavaa grafiikkaa, joten hitsaajan ei tarvitse olla tietoinen esimerkiksi standardeissa käytetyistä lyhenteistä.

MasterTigin Weld Assist-toiminto
Weld Assist -toiminnon valintaprosessin vaiheet.

Näiden valintojen avulla Weld Assist osaa hienosäätää hitsausvirran niin, että sulan käytös on hitsaussovellukseen nähden optimaalinen. Näytölle tulee ehdotus virtalajista, hitsausvirran suuruudesta ja pulssin käytöstä. Weld Assist ehdottaa myös elektrodin kokoa, lisäainetta, kaasunvirtausta, railotyyppiä, palkoprofiilia ja
kuljetusnopeutta.

Hyödyllinen työkalu kaikille hitsaajille

Weld Assist tarjoaa monia mahdollisuuksia hitsauksen ammattilaisille. Kokemuksesta riippuen, hitsaajat voivat hyödyntää Weld Assistin kaltaisia, avustavia teknologioita tavoilla, jotka sopivat heille parhaiten. Esimerkiksi hitsausta opiskeleville Weld Assist on ihanteellinen toiminto, koska sen avulla voidaan osin varmistaa hitsausstandardien ja hyvien hitsauskäytäntöjen mukainen suoritus. Toiminnon jatkuvan käytön avulla muodostuu myös hyvä käsitys siitä, miten TIG-hitsauksen eri muuttujien tarve mukautuu hitsaussovelluksen vaihtuessa.

Harrastajalla ei puolestaan välttämättä ole tietämystä edes sopivasta virtalajista tai tarvittavan hitsausvirran karkeasta suuruusluokasta. Weld Assist auttaa saamaan molemmat muuttujat automaattisesti kohdalleen, joten riittävän hyvään lopputulokseen pääsee ilman yrityksiä ja erehdyksiä.

Weld Assistia voi hyödyntää myös vaativassa ammattikäytössä. Esimerkiksi uuden materiaalin, uuden liitostyypin tai uuden hitsausasennon tullessa mukaan hitsaustyöhön, päästään ilman aiempaa kokemusta ja ilman erillistä harjoittelemista todella nopeasti lähelle optimaalisia asetuksia. Erityisesti alustavien hitsausohjeiden (pWPS) laatiminen helpottuu ja nopeutuu, sillä suurin osa dokumentissa esitettävistä asioista löytyy selkeästi yhdellä silmäyksellä laitteen näytöltä.

Miksi käyttäisin Weld Assistia?

Weld Assistin käyttö nostaa tuottavuutta ja luo kustannussäästöjä usealla eri tavalla. Aikaa säästyy ilman kokeiluja ja erehdyksiä, eikä myöskään harjoituskappaleita tarvita niin suurta määrää. Mikäli harjoittelun mahdollisuutta ei syystä tai toisesta ole, pienenee hävikki merkittävästi epäonnistumisten vähenemisen myötä. Lisäksi hitsien laatu on alusta lähtien hitsausparametrien puolesta hyvällä tasolla.

Monissa tapauksissa Weld Assistin käyttö nopeuttaa myös asetusten käyttöönottoa yleisesti, sillä muun muassa virtalaji ja siihen liittyvät erikoisparametrit vaihtuvat automaattisesti sopiviksi muutamalla napin painalluksella. Harjaantuneella käyttäjällä Weld Assistin valintarutiini kestää joitakin sekunteja, kun taas kaikki asetukset erikseen muuttamalla aikaa voi kulua merkittävästi enemmän.

Tutustu uuden sukupolven MasterTig -hitsauslaitteisiin

Lue lisää Weld Assist -toiminnosta

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *