Kaksoispulssimenetelmä tehostaa TIG-hitsausta vaativillakin materiaaleilla

Kaksoispulssimenetelmä tehostaa TIG-hitsausta vaativillakin materiaaleilla

This post is also available in: enEnglishfrFrançaisdeDeutschitItaliano

TIG-hitsaus on yleisesti käytetty hitsausprosessi haastavina pidettyjen metallien kuten titaanin hitsauksessa, koska sen avulla voidaan helpoimmin, varmimmin ja pienillä laiteinvestoinneilla saavuttaa korkea laatu. Hitsauksessa vaadittava palkomäärä tekee kuitenkin menetelmästä hitaan ja työlään, ja tuottavuus kärsii. Kempin uuden MasterTigin kaksoispulssiominaisuus on kehitetty tehostamaan TIG-hitsausta.

Suomessa titaanirakenteiden hitsausta on pidetty niin vaativana tehtävänä, että riittävän laadun saavuttaminen on asetettu hitsauksen päätavoitteeksi, eikä tuottavuuteen ole aina kiinnitetty huomiota. Titaanin käytön yleistyessä yritykset ovat kuitenkin alkaneet etsiä keinoja perinteisen TIG-hitsauksen tuottavuuden parantamiseksi erityisesti ohuehkojen (alle 6 mm) ainevahvuuksien hitsauksessa. Pienetkin tuottavuutta lisäävät tekijät ovat arvokkaita, sillä titaanin hitsaustyön kustannukset ovat valmiin hitsin määrään nähden suuria.

Titaanin tyypillisiä ominaisuuksia ovat hyvä lujuus/paino -suhde, erinomainen korroosionkestävyys ja hyvät kuumalujuusominaisuudet. Nämä ominaisuudet ovat vaativimmissa kohteissa niin tärkeitä, että titaania voidaan käyttää niissä korkeasta hinnasta huolimatta.

Uuden MasterTig-tuoteperheen kehityksen yhteydessä Kemppi tarttui härkää sarvista ja päätti etsiä keinoja tehostaa TIG-hitsausta erityisesti ohuehkoilla ainevahvuuksilla (0,5-6 mm). Näin syntyi kaksoispulssi-TIG-prosessivariaatio.

Kaksoispulssi-TIGin hyödyt ja käyttökohteet

Kaksoispulssi-TIG yhdistää perinteisen hitaan pulssituksen ja nopean pulssituksen. Tyypillisiä hitaan pulssituksen hyötyjä ovat:

 • Parempi hitsisulan hallinta
 • Helpompi asentohitsaus
 • Ulkonäöltään hyvät hitsit

Nopean pulssituksen hyötyjä taas ovat:

 • Paremmin kohdistuva valokaari
 • Suurempi kuljetusnopeus
 • Parempi lämmöntuonnin hallinta
 • Syvempi tunkeuma

Kempin uuden MasterTig-tuoteperheen myötä hitaan ja nopean pulssin ominaisuuksien ja hyötyjen yhdistäminen onnistuu vaivattomasti ja optimaalisten hitsaussovellusten kirjo laajenee merkittävästi. Kaksoispulssi-TIGille parhaita käyttökohteita ovat:

 • Ohuet materiaalit
 • Piena- ja nurkkaliitokset
 • Hitsit, joilla on korkeat visuaaliset laatuvaatimukset
 • Ruostumattomat teräkset
 • Pientä lämmöntuontia vaativat materiaalit, kuten lujat teräkset, duplex-teräkset ja superausteniittiset teräkset
 • Haastavat tasavirralla hitsattavat ei-rautametallit, kuten titaani

Testaus oikeissa käyttöolosuhteissa toi hyviä tuloksia

Turula Engineering Oy on suurta lisäarvoa tuottavien tuotteiden tuotantoyhtiö, joka tarjoaa valmistuspalveluja muun muassa kaivos-, metalli-, energia- ja vesiteollisuudelle. Nykyään Turula Engineering Oy on osa AG Engineering LLC -yhtiötä. Turula Engineering oli mukana Kempin uuden MasterTigin pilottitestauksessa jo ennen tuoteperheen lanseerausta. Yrityksen mielenkiintoinen ja haastava, runsaasti titaanin hitsausta sisältävä painelaiteprojekti oli ihanteellinen näyttämään Kempin uuden kaksoispulssi-TIGin hyödyt oikeissa käyttöolosuhteissa.

Turula Engineeringillä kaksoispulssi-TIGin avulla pystyttiin alentamaan hitsipalkojen määrää titaaniputkien tuotantohitsauksessa kolmesta yhteen, mikä aiheutti merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Jo alkuvaiheen koehitsauksissa havaittiin, että projektin yleisimmän liitoksen hitsaaminen yhdellä palolla oli merkittävästi helpompaa ja varmempaa. Hitsaajien mukaan kaksoispulssitus ”hämmentää” sulaa sopivasti, jolloin pienet käden epätarkkuudet eivät välittömästi aiheuta vajaata tunkeumaa. Tämän lisäksi sallittu päästöväri saavutettiin helpommin, koska kaksoispulssi-TIG:n lämmöntuonti on pienempi verrattuna perinteisiin TIG-prosesseihin. Hitsaajat havaitsivat myös, että lopetus on helpompi hallita; titaanin hitsauksessa on yleinen riski, että juuri jää lopetuskohdasta kuopalle. Lisäksi hitsausmuodonmuutokset olivat pienempiä alhaisemman lämmöntuonnin ansiosta.

Hyvin sujuneiden koehitsausten ansiosta kaksoispulssi-TIG valikoitui käytettäväksi suurimmassa osassa projektin hitsaussovelluksia, ja hitsauksen läpimenoajat lyhenivät merkittävästi. Tämän lisäksi kaikki tarkastukset ja kokeet läpäistiin lähes sataprosenttisesti ilman korjauksia.

TIG-hitsauksessa pientenkin prosessivariaatioiden avulla voidaan päästä eroon suurista hitsaustuotannon pullonkauloista. Kaksoispulssi-TIG on yksi askel eteenpäin kustannustehokkaampaan hitsaukseen, hyvästä laadusta tinkimättä.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *