Laadukasta MIG/MAG-pulssihitsausta yksivaihevirralla

Laadukasta MIG/MAG-pulssihitsausta yksivaihevirralla

This post is also available in: enEnglishfrFrançaisitItaliano

Kannettavien hitsauslaitteiden monikäyttöisyyttä on perinteisesti rajoittanut pulssi-MIG/MAG-hitsauksen puuttuminen. Laadukkaan pulssi-MIG/MAG-hitsauksen toteuttamisen on katsottu vaativan kolmivaihevirtaa.

Erityisesti haastavat alumiinihitsaussovellukset, sekä myös monet ruostumattoman teräksen hitsaussovellukset vaativat käytännössä pulssi-MIG/MAG-ominaisuutta. Näiden lisäksi myös tavallisten rakenneterästen hitsauksessa voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä pulssikaaren avulla. Kemppi on vastannut näihin kannettavan luokan puutteisiin ja haasteisiin kehittämällä uuden Master M 205:n, joka on yksivaihevirralla toimiva ja vaativaankin ammattikäyttöön soveltuva pulssi-MIG/MAG-hitsauslaite.

MIG/MAG-pulssihitsauksella aateloitu, pieni moniprosessikone

Master M 205 on pienestä koostaan (520 x 250 x 379 mm) ja painostaan (16,2 kg ilman lisävarusteita) huolimatta 200 ampeerinen moniprosessihitsauslaite. Pieni koko rajoittaa lähinnä vain lisäainekelan kokoa (suurin mahdollinen halkaisija 200 mm). Laite on ensisijaisesti suunniteltu MIG/MAG-hitsaukseen, mutta valittavana ovat myös puikkohitsaus ja TIG-hitsaus Lift TIG -sytytyksellä.

MIG/MAG-hitsaukseen on prosessivariaatioista tarjolla perinteinen 2-nuppisäätöinen Manual MIG, synerginen 1-MIG ja pulssihitsaus. 1-MIG:lle on 20 hitsausohjelmaa ja pulssi-MIG/MAG:lle 17 hitsausohjelmaa. Nämä kattavat rakenneteräkset, ruostumattomat teräkset, alumiiniseokset ja kaarijuoton CuSi3 sekä CuAl8 -langoilla. Lisäksi suuri osa systeemi- ja kompaktiluokan hitsauslaitteista tutuista hitsaustoiminnoista (esimerkiksi pehmeä-/kuuma-aloitus, kraatterintäyttö ja Powerlog) on myös käytettävissä.

Vaikka kyseessä on kannettavaan luokkaan kuuluva hitsauslaite, on siihen saatavilla myös nestejäähdytyslaite lisäämään erityisesti pulssi-MIG/MAG-hitsauksen luotettavuutta ja tuottavuutta.

Two Kemppi Master M 205 welding machines in the picture. One in a carriage with a cooler and gas bottle, one without a cooler.
Master M 205 jäähdytysyksiköllä ja ilman.

Laadukasta hitsausta paikasta riippumatta

Erityisesti harrastehitsaajilla, mutta myös ammattilaisilla tulee usein vastaan tilanteita, jolloin käytettävissä ei ole kolmivaihe-, eli voimavirtaa. Tällainen tilanne sulkee automaattisesti pois useiden hitsauslaitteiden käytön. Koska yksivaihe-, eli valovirtaa on käytettävissä käytännössä millä tahansa työmaalla, soveltuu Master M 205 kaikkiin mahdollisiin hitsaustyöolosuhteisiin.

Käytön joustavuutta lisää myös se, että laite on suunniteltu generaattori- ja monijännitekäyttöön, eli se sietää eri suuruisia ja vaihtelevia syöttöjännitteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että generaattorikäyttö, eri maiden sähköverkot, heikkolaatuiset sähköverkot tai matalan jännitteen sähköverkot eivät aiheuta ongelmia tai normaalista poikkeavaa toimintaa. Nämä asiat tekevät Master M 205:stä ihanteellisen kannettavan hitsauslaitteen, joka kulkee mukana työkohteesta toiselle.

In the picture, a welder is welding with the Kemppi Master M 205 MIG/MAG welding machine.

Ammattitason pulssihitsausta yksivaihevirralla

Laadukkaan MIG/MAG-pulssihitsauksen toteuttamista yksivaihevirralla on perinteisesti pidetty haastavana tehtävänä. Tällaisia hitsauslaitteita on markkinoilla vain vähän ja useimmiten niiden pulssihitsausominaisuuksissa on jouduttu tekemään kompromisseja. Tyypillisesti pulssin nousu- ja laskunopeudet jäävät matalammiksi kuin kolmivaihevirralla toimivissa hitsauslaitteissa, jolloin esimerkiksi aineensiirtyminen voi häiriintyä.

Master M 205 on ensimmäinen Kempin valmistama yksivaihevirralla toimiva pulssi-MIG/MAG-hitsauslaite ja siinä pulssimuodot on onnistuttu toteuttamaan niin, että ne eivät eroa saman tuoteperheen kolmivaihevirralla toimivista koneista. Käytännössä ainoa ero suurempiin Kempin pulssi-MIG/MAG-hitsauslaitteisiin verrattuna on suurin käytettävissä oleva hitsausvirta ja -teho. Tästä syystä vaihtaminen eri laitteiden välillä on todella vaivatonta.

Yksivaihevirran käyttö rajoittaa erityisesti pulssihitsauksessa tyypillisesti myös käytettävissä olevan lisäainelangan halkaisijaa. Melko yleistä on, että teräksillä ainoa hitsattavissa oleva langan halkaisija on 0,8 mm. Master M 205:llä myös 1,0 mm teräslankojen (rakenneteräs ja ruostumaton teräs) käyttö on mahdollista. Alumiiniseoksilla voidaan käyttää 1,0 ja 1,2 mm lisäainelankoja. Kannettavaksi pulssi-MIG/MAG-hitsauslaitteeksi hitsattavissa olevat ainevahvuudet ovat melko suuria. Suurimmat pulssihitsausohjelmien mukaiset pienahitsauksen ainevahvuudet ovat:

  • Rakenneteräkset: 4 mm
  • Ruostumattomat teräkset: 6 mm
  • Alumiiniseokset: 8 mm
Esimerkki alumiinin (3+3 mm) alapienahitsauksesta. Lisäaine 1,2 mm AlSi5. Suojakaasu puhdas argon.

Erityisesti alumiiniseosten MIG-hitsaukseen pulssiominaisuus tuo kannettavassa luokassa merkittävän lisän. Ammattimainen alumiinihitsaussovellusten toteuttaminen vaatii tyypillisesti pulssiominaisuuden käyttöä muun muassa alumiiniseosten pinnalla olevan oksidikerroksen takia. Hitsausvirran pulssitus auttaa läpäisemään oksidikerrosta. Lisäksi sulan hallinta on esimerkiksi kuumakaarihitsaukseen verrattuna helpompaa.

Ruostumattomien terästen hitsauksessa hitsausvirran pulssituksella mahdollistetaan kaikkein vaativimpia sovelluksia muun muassa roiskeettomuuden ja matalan lämmöntuonnin ansiosta. Myös tavallisilla rakenneteräksillä näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää hitsaustyön tehostamisessa. Erityisesti sekakaaren tehoalueella, eli esimerkiksi 3 ja 4 mm levynvahvuuksilla, hyödyt roiskeisuuden osalta ovat todella merkittäviä.

Yhteenveto

Tuottavuusvaatimusten vuoksi rakenneterästen lisäksi myös alumiiniseosten ja ruostumattomien terästen hitsauksessa suurin ja koko ajan kasvava osa työstä on tehtävä MIG/MAG-hitsausprosesseilla. Vaativimpien kohteiden MIG/MAG-hitsaus vaatii kuitenkin pulssiominaisuutta ja tämä on rajoittanut kannettavien koneiden käyttömahdollisuuksia ammattilaisilla.

Harrastekäyttäjät suosivat monesti yksivaihevirralla toimivia hitsauslaitteita käytännön syistä, jolloin heillä ei perinteisesti ole ollut mahdollisuutta käyttää pulssi-MIG/MAG-hitsausta. Tällöin esimerkiksi alumiinin hitsausta varten on jouduttu usein hankkimaan erillinen TIG-hitsauslaite. Kempin uuden Master M 205 hitsauslaitteen ansiosta monet kannettavien hitsauslaitteiden käyttöä rajoittavat tekijät ovat nyt historiaa.

Lue lisää Master M 205:sta >>>>> kemppi.com/master-m-205

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *