En ergonomisk svetspistol skapas inte av en slump

En ergonomisk svetspistol skapas inte av en slump

This post is also available in: enEnglishfiSuomifrFrançaisdeDeutschitItalianonoNorsk bokmålplpolskiruРусский

Utgångspunkten för Kemppis produktutveckling är alltid att förstå användaren och olika arbetsförhållanden, d.v.s. användarnas krav och önskemål samt var och hur de använder produkten i fråga. Svetsaren står alltid i centrum. Dessa principer har också definierat produktdesignen för Kemppis ergonomiska Flexlite-svetspistoler och -brännare.

Alla som arbetar i svetsindustrin är väl medvetna om att den grundläggande utmaningen vid svetsarbeten är att det utförs i en mängd olika miljöer och arbetsförhållanden. Somliga svetsar i rena inomhusanläggningar med konstant temperatur medan andra svetsar på varv, byggarbetsplatser eller sibiriska olje- och gasfält. Beroende på miljön kan omgivningsförhållandena variera ända från -40 °C till mycket höga temperaturer, för att inte tala om att utrymmen kan vara trånga och arbetsstycken ha storlek som skrovet på ett kryssningsfartyg. Det är alltså många variabler inom olika driftsmiljöer att ta hänsyn till gällande produkternas ergonomiska design.

MIG/MAG- och TIG-svetsprocesser är också mycket olika. Vid design av produkter med användaren i centrum är det helt avgörande att förstå skillnaderna mellan metoderna eftersom samma principer inte gäller båda. I grova drag kan man säga att TIG-svetsning är en mycket noggrann metod, medan MIG/MAG-svetsning normalt är för grövre typ av arbete. Arbetssättet, svetspositionen och svetskraven ställer krav på svetsarens arbetsredskap. Hur svetspistolen eller brännaren känns i handen är viktigt, men balansen spelar lika stor roll. Hänsyn till båda dessa aspekter hjälper svetsaren att skapa svetsar av hög kvalitet.

Svetsaren står alltid i centrum vid produktdesign

Utgångspunkten vid produktutveckling är alltid att förstå användaren och olika arbetsförhållanden, d.v.s. användarnas krav och önskemål samt var och hur de använder produkten i fråga. Jag lyfter fram svetspistolernas pistolhandtag i denna text, men samma principer styr givetvis all Kemppis produktdesign. Svetsaren står alltid i centrum.

Utgångspunkten vid produktutveckling är alltid att förstå användaren och olika arbetssituationer.

Inom svetsning är man fokuserad på parametrar, men man bör komma ihåg att svetsare inte kan paketeras eller kategoriseras enligt specifika ”parametrar”. Det finns lika många olika svetsare som arbetsmiljöer. Ytterligheten skulle kunna vara ett exempel med en stor och stark svetsare med stora händer å ena sidan och en liten och slank person med korta fingrar å andra sidan. Sådant innebär utmaningar vid användardesign, eftersom slutprodukten måste vara en kompromiss och lämpa sig för alla användare, liksom för alla arbetsmiljöer.

Den bistra sanningen vid produktutveckling är att även om vi utvecklar och finslipar den slutliga produkten in i minsta detalj, kommer det alltid att finnas en slutanvändare för vilken valen vi gjort under produktutvecklingsprocessen inte passar perfekt. Valen som vi gör måste vara acceptabla och vi måste sträva efter att bli ännu bättre när vi vidareutvecklar produkten.

Svetsarens röst hörs

Men hur hörs svetsarnas synpunkter i produktutvecklingsprocessen och hur får de utvärdera produkterna? Kemppis produktutvecklingsprocess framskrider snabbt eftersom vi skapar nya produkter med så kallade snabbmodeller eller 3D-utskrifter. Ta t.ex. svetspistolens handtag som vi kontinuerligt utvecklar och där vi tar fram prototyper av nästa generations svetspistol- och brännarhandtag för testning och utvärdering.

När vi är nöjda med resultatet involverar vi först Kemppis egna professionella svetsare, d.v.s. svetsinstruktörer och svetsingenjörer, i processen. Vid sidan av detta utvärderas och testas produkten även av våra partner. Våra produktutvecklare samtalar med svetsarna och testar de nya produkterna hos kund. På så sätt får vi genuin feedback om produktens egenskaper och funktionalitet från olika slags yrkessvetsare och från deras egna arbetsmiljöer.

Ett färskt exempel på en lyckad ergonomisk design är, enligt min mening, de löstagbara handtagen som har lagts till i Kemppis produktfamiljer med MIG/MAG-svetspistoler – Flexlite GX, GF och GC – och som förbättrar svetsergonomin påtagligt, särskilt i horisontellt läge. Fördelarna har fastställts i en studie gjord av Myontec. Enligt studien minskar belastningen på svetsarens armar och axlar avsevärt.

Ergonomi, säkerheten på arbetsplatsen och hänsyn till svetsarens hälsa vid ergonomisk design har enligt min mening förkroppsligats väl i en detalj på en svetspistol som detta extra pistolhandtag. Svetsarens säkerhet och behovet av smidighet i arbetet går inte att bortse från, så det har varit tillfredsställande att utifrån resultaten från ett opartiskt testlaboratorium se att vi i det här fallet har lyckats.

3D-utskrifter revolutionerade produktutvecklingen

Jag har själv en lång bakgrund inom produktutveckling och det måste sägas att processen var mycket mer utmanande före 3D-skrivarnas tid, när testmodellerna gjordes av frigolit och andra material. 3D-skrivarna har på många sätt revolutionerat och effektiviserat produktutvecklingsprocessen, eftersom vi nu kan testa modeller och olika versioner av dem mycket snabbt och exakt.

När produktutvecklingen fungerar som bäst görs framsteg varje dag. Ena dagen studerar vi prototyper och ändrar 3D-modeller, och nästa morgon har vi tillgång till färdiga delar för utvärdering som vi kan känna på och till och med svetsa med. Det är häpnadsväckande att 3D-modeller är så starka att de kan ges till svetsare för testning. Tack vare 3D-skrivarna kan vi även tillverka betydligt mer komplexa komponenter i större kvantiteter utan att det tar längre tid än tidigare.

När produktutvecklingen fungerar som bäst görs framsteg varje dag.

Jag tror att 3D-skrivarna kommer att fortsätta utvecklas och kanske till och med ersätta det traditionella sättet att tillverka plastdelar genom formsprutning. Själv ser jag mest fram emot att utbudet av material som lämpar sig för 3D-skrivare breddas, så att tekniken kan användas ännu mer mångsidigt för att tillverka komponenter. Det kommer att ge ännu mer exakta resultat och produktutvecklingsprocessen kommer att accelerera ytterligare.

Produktutvecklingen utvecklas och Kemppi med den.

Upptäck Kemppis Flexlite MIG/MAG-svetspistoler och TIG-brännare

Leave a reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *