Maailmanlaajuinen pula hitsaajista – näkökulmia kolmelta mantereelta

Maailmanlaajuinen pula hitsaajista – näkökulmia kolmelta mantereelta

This post is also available in: enEnglish

Maailmanlaajuinen pula hitsaajista on alati kasvava ja hyvin tunnettu ilmiö, mutta mistä se johtuu? Miksi ammattitaitoisten hitsaajien löytäminen on niin vaikeaa? Kysyimme asiantuntijoiden mielipiteitä kolmelta eri mantereelta. Tässä on heidän näkemyksensä aiheesta.

Vallitseva hitsaajapula ei ole mitään uutta, vaan se on ollut merkittävä ongelma jo vuosia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on viimeisen 12 kuukauden aikana julkaistu yli 100 000 työpaikkailmoitusta, joissa edellytetään hitsaustaitoja (Burning Glass, heinäkuu 2020). Ennusteen mukaan Yhdysvalloissa tarvitaan vuoteen 2023 mennessä yli 375 000 ammattihitsaajaa avoimien työpaikkojen täyttämiseksi. Ennusteessa on huomioitu talouskasvu, työvoiman eläköityminen ja urakehitys sekä teknologian kehittymisen vaikutukset (Emsi, maaliskuu 2020).

Australiassa hiljattain toteutetun työllistymistutkimuksen mukaan työmarkkinoilla ei ole riittävästi osaavia työntekijöitä, kuten sähköasentajia, hitsaajia, sähkö-, rakennus- ja koneinsinöörejä sekä teknikkoja. Myös flaamilainen työvoimatoimisto VDAB totesi viimeisimmässä raportissaan Belgian Flanderin alueelta, että teknisen alan työntekijöiden löytäminen on ”yksinkertaisesti vaikeaa.”

Mistä hitsaajapula johtuu?

American Welding Societyn (AWS) mukaan yksi hitsaajapulan suurimmista syistä on teollisuuden kasvu ja siihen liittyvä uuden työvoiman kysyntä. Weld Australian toimitusjohtaja Geoff Crittenden puolestaan kommentoi asiaa seuraavasti:

”Osaajapulaa pahentaa ammattihitsaajien ikääntyminen. Esimerkiksi Australiassa 30 prosenttia hitsaajista ovat yli 45-vuotiaita. Tämä työvoiman ikääntyminen, erityisesti hitsaajien osalta, nostaa esiin ne ongelmat, joita teollisuudenaloilla tullaan todennäköisesti kohtaamaan nykyisten työntekijöiden jäädessä eläkkeelle. Hitsaajia ei yksinkertaisesti ole riittävästi, varsinkaan, jos kysyntä kasvaa ennusteiden mukaisesti.”

Hitsaajapulan myötä hitsausprosessin automatisoinnille on entistä enemmän kysyntää. Automatisointi auttaa kaventamaan kuilua alalla tarvittavien hitsaajien ja saatavilla olevan pätevöidyn työvoiman välillä. Belgian Welding Instituten ja VDAB:n mukaan robottihitsauksen käyttöönotto on kuitenkin tuonut muita ongelmia: hitsausrobottien monimutkaisuuden vuoksi näiden laitteiden käyttäjiltä edellytetään vielä enemmän osaamista, sillä ohjelmointitaitojen lisäksi heidän on tunnettava hyvin myös hitsausprosessit.

Harhaluuloja ja puutteellisia tietoja

Hitsausalaan ja hitsaajan ammattiin liittyy useita harhaluuloja. Valmistus- ja hitsausteollisuutta pidetään hiipuvana, ja monien mielestä alalla ei hyödynnetä uusia tekniikoita kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hitsaajan ammattiin liittyvät harhaluulot, kuten muita toimialoja huonompi palkka, työn yksitoikkoinen luonne, likaiset työolot ja huonot urakehitysmahdollisuudet, huonontavat osaltaan ammatin haluttavuutta nuorten silmissä. Tämä on yksi syy siihen, miksi hitsausalan opiskelijoita on vähän.

Monilla nuorilla ei ole riittävästi tietoa hitsaajan työstä, kun he valitsevat tulevaisuuden ammattiaan.

Hitsaajan ammattiin liittyvät harhaluulot ovat hiljalleen kaikkoamassa, erityisesti kehittyneissä maissa. Monilla nuorilla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa hitsaajan työstä, kun he valitsevat tulevaisuuden ammattiansa. He eivät tiedä, että hitsaaminen voi olla luovaa, teknologisesti kehittynyttä ja monipuolista työtä. He eivät myöskään tiedä, että hitsaajat ovat arvostettuja ammattilaisia, joille on valtavasti kysyntää monilla eri toimialoilla. Osaava hitsaaja voi usein valita itse työnantajansa ja ansaita hyvin rahaa.

Koulutus on avainasemassa

Hitsaajapulan ratkaisemiseksi tarvitaan tiedottamista ja koulutusta. Hitsausjärjestöt eri puolilla maailmaa ovat havainneet koulutuksen merkityksen ja tukevat hitsaukseen liittyviä koulutusohjelmia, organisaatioita, tapahtumia ja oppilaitoksia. Näin pyritään vähentämään hitsaajapulaa tulevaisuudessa. Tuen tavoitteena on edistää palkitsemista, koulutusta ja alan yleistä mielikuvaa.

AWS hankkii ammattiin liittyvää tietoa luotetuilta kolmansilta osapuolilta, joita ovat muun muassa Weld-Ed, Emsi ja Burning Glass Technologies. Näiden lähteiden avulla AWS voi tunnistaa tiettyjä toimialoja, joissa hitsaus on ensisijainen toimenkuva.

AWS edistää alan koulutusta myös myöntämällä stipendejä hitsausalan opiskelijoille sekä apurahoja oppilaitoksille, jotta oppilaitokset voivat parantaa ja laajentaa hitsaukseen liittyviä koulutusohjelmiaan. AWS tukee nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä Skills-kilpailujen kautta ja edistää hitsausaloille työllistymistä monipuolisten digitaalisten kanavien avulla.

HItsausta WorldSkills Russia-tiimissä
Mestariteos tekeillä. (WorldSkills Russia 2018)

Virtuaalisten hitsauslaitteiden kehityksen myötä yhä nuoremmat oppilaat voivat kokeilla hitsausta, mikä lisää nuorten mielenkiintoa hitsaukseen liittyviin koulutusohjelmiin. Yhä useammat tekniset oppilaitokset investoivat virtuaalisiin hitsauslaitteisiin, jotka täydentävät käytännön hitsausoppitunteja. Vuonna 2019 Belgian Welding Institute ja VDAB järjestivät jopa virtuaalisen hitsauksen mestaruuskisat.

Painopiste alalla tarvittavissa taidoissa

Belgian Welding Instituten ja VDAB:n mukaan hitsaajilta vaaditaan jatkuvasti uudenlaisia taitoja. Näihin tarpeisiin vastaamiseksi sekä yritysten että hitsaajien on kehitettävä jatkuvasti käytännön ja teorian osaamistaan. Valmistusteollisuudessa jatkuvan oppimisen ajattelutapa on edelleen vasta alkuvaiheessa muihin toimialoihin verrattuna. Oppilaitosten tuleekin investoida aktiivisesti hitsauksen koulutusohjelmiin ja mukauttaa niitä alan vaatimusten mukaan. IIW- ja EWF-kurssit soveltuvat tähän erityisen hyvin, sillä niitä voidaan räätälöidä koulutusohjelman jokaiselle tasolle.

Nuorten osaajien houkutteleminen ja säilyttäminen mukaansatempaavan, hyvin rahoitetun koulutuksen ja työharjoittelupaikkojen avulla on tärkeää työntekijäpulan ratkaisemiseksi. Koulutusta on muutettava pitkäveteisistä teoriatunneista ja oppikirjojen pänttäämisestä laadukkaiksi vuorovaikutteisiksi kokemuksiksi, joissa oppilaat voivat käyttää mielikuvitustaan. Hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja uudistamalla koulutusohjelmat oppilaitokset voivat vastata alan kysyntään. Nuorten on opittava monimutkaisia teknisiä taitoja. Heidän on saatava syvällinen pätevyys ja tutkinto, joka antaa pohjan koko elämän ajan jatkuvalle oppimiselle ja kehittymiselle.

Hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja uudistamalla koulutusohjelmat oppilaitokset voivat vastata alan kysyntään.

Weld Australian mukaan hitsausalan koulutus Australiassa on vanhentunutta ja alirahoitettua. Vakavasti alimitoitetun rahoituksen, työpaikkojen vähentämisen ja epäonnistuneen markkinalähtöisen kokeilun myötä TAFE (Technical And Further Education) -yksiköillä ei ole ollut riittävästi kapasiteettia koulutusohjelmien uudistamiseen tai uusien tutkintojen kehittämiseen, jotta ne voisivat hyödyntää kehittyneen valmistuksen kasvavat tarpeet. Koska koulutus ei vastaa alan vaatimuksia, hiljattain valmistuneiden hitsaajien pätevyys ei ole ollut riittävä. Nuoret ovat siten joutuneet aloittamaan työnsä ilman tarvittavia taitoja ja tietoja.

”Australian TAFE-järjestelmää on uudistettava siten, että painopiste on alalla tulevaisuudessa tarvittavissa taidoissa, kuten automatisoinnissa, robotiikassa, tekoälyssä ja kehittyneissä valmistusprosesseissa”, Geoff Crittenden toteaa.

Valokaaret hohtavat kirkkaina myös tulevaisuudessa

Hitsaajilla on kirkas tulevaisuus kaikkialla maailmassa. Heille on enemmän kysyntää kuin koskaan, ja valmistusteollisuus on jatkossakin tärkeässä asemassa. Tämä pitää erityisesti paikkansa Euroopassa, missä monet yritykset pyrkivät tekemään toimitusketjustaan entistä paikallisemman. Hitsaajien kysyntä voi kasvaa entisestään suuryrityksissä sekä liittovaltion ja osavaltioiden hallitusten paikallisten hankintakäytäntöjen korostuessa.

Belgian Welding Institute ja VDAB korostavat, että koko hitsausalan on edistettävä aktiivisesti hitsaajan ammatin mielikuvaa: ”Hitsaukseen liittyvät jatkuvan oppimisen mahdollisuudet eivät ole riittävän hyvin tunnettuja. Uramahdollisuudet ovat hyvin laaja-alaiset, erikoistumisesta (esimerkiksi tiettyyn hitsausprosessiin, sektoriin tai materiaaliin) laadunvalvontaan ja tarkastukseen tai robotiikkaan ja automatisointiin.”

AWS tukee ja laajentaa myös jatkossa hankkeita Yhdysvalloissa. AWS:n sertifiointi- ja koulutushankkeet ovat olennaisen tärkeitä alan kasvun ja menestyksen kannalta, sillä ne mahdollistavat hitsaajien seuraavan sukupolven kehittymisen.

Hitsaajilla on kirkas tulevaisuus kaikkialla maailmassa. Heille on enemmän kysyntää kuin koskaan, ja valmistusteollisuus on jatkossakin tärkeässä asemassa.

Weld Australia on jo pitkään kannustanut liittovaltion ja osavaltion hallituksia tukemaan paikallisten hitsaus- ja valmistusyritysten hankintaprosesseja. Näin luotaisiin tuhansia uusia työpaikkoja, vahva paikallinen toimitusketju ja toimiala, jolla on valmiudet viedä huippulaadukkaita tuotteita kaikkialle maailmaan. Se mahdollistaisi myös teknologian siirron ja edistäisi joitakin maailman innovatiivisimpia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Jos osavaltioiden hallitukset sitoutuisivat pitkäaikaisesti hankintaprosessiin, valmistusalan yritykset voisivat investoida uudelleen omiin vahvuuksiinsa, mikä vahvistaisi koko toimialaa sisältä päin. Tällainen liikemaailman innovaatio vahvistaa yrityksiä ja luo uusia ja parempia työpaikkoja, jotka puolestaan tukevat entistä parempaa elintasoa.

”Monikansallisten yritysten on ymmärrettävä, että ne ovat osa yhteisöä ja niillä on yhteiskunnallinen vastuu tukea paikallisia toimialoja”, Geoff Crittenden toteaa.

Industry Capability Networkin hiljattain julkaiseman raportin mukaan Australian terästeollisuus tuottaa jokaista miljoonan dollarin tuotantomäärää kohti yli 700 000 dollaria bruttoarvonlisäystä teollisuuden tukitoiminnoissa ja 225 300 dollaria verotuottona. Lisäksi jokaista terästeollisuudessa suoraan työskentelevää työntekijää kohti syntyy näin jopa kuusi täysipäiväistä työpaikkaa terästeollisuuteen liittyvillä aloilla.

Pidetään valokaaret kirkkaina ja maailma liikkeessä!

Lue lisää Kempin yhteistyöstä oppilaitosten kanssa

American Welding Society (AWS) perustettiin vuonna 1919 voittoa tavoittelemattomaksi järjestöksi, joka pyrkii edistämään hitsauksen sekä liittämis- ja leikkausprosessien (kuten kaarijuotto, juotto ja terminen ruiskutus) tiedettä, teknologiaa ja käyttötapoja. AWS:n tavoitteena on kehittää alaa sekä teorian että toiminnan kautta ja kannustaa uusia sukupolvia työllistymään hitsausalalle. American Welding Society Foundation tukee useita tutkimus- ja koulutusohjelmia, jotka edistävät hitsausalan kasvua ja kehitystä. AWS Foundation jakaa vuosittain yli 1 800 000 dollaria stipendeinä ja apurahoina opiskelijoille, alan ammattilaisille ja oppilaitoksille.

Belgian Welding Institute on belgialainen jäseninstituutti, joka työskentelee kaikkien yritysten, oppilaitosten ja muiden hitsaukseen liittyvien osapuolten kanssa sekä flaamilaisen työvoimatoimiston VDAB:n kautta. Kummallakin organisaatiolla on pitkä historia hitsausalalta. VDAB keskittyy työmarkkinoihin sekä henkilöstön koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen, ja Belgian Welding Institute edustaa jäseniään toimialalla.

Weld Australia on Australian hitsausammattilaisten edustusjärjestö. Weld Australian tavoitteena on edistää maan hitsausalan kasvua ja menestystä. Järjestön jäsenistö koostuu hitsausalan ammattilaisista ja yrityksistä. Weld Australian jäsenet ovat osallisina lähes kaikilla Australian teollisuudenaloilla, ja niillä on merkittävä vaikutus maan talouteen. Weld Australia on kansainvälisen hitsausinstituutin (International Institute of Welding, IIW) edustajajäsen Australiassa. Organisaatio luo uusia työmahdollisuuksia jäsenilleen ja edistää turvallisia hitsauskäytäntöjä Australiassa.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *