Tarkkaa hitsausdatan seurantaa ja kustannussäästöjä, joilla on merkitystä

Tarkkaa hitsausdatan seurantaa ja kustannussäästöjä, joilla on merkitystä

This post is also available in: enEnglish

Vaativista hitsaustehtävistä puhuttaessa laatu on määrää tärkeämpi. Lisäksi nykyiset standardit – erityisesti vedenalaiseen hitsaukseen sovellettavat – edellyttävät laadun jatkuvaa tarkkailua, mittaamista ja raportoimista, mikä voi ilman digitaalisia laadunvalvontajärjestelmiä olla hyvinkin kallista ja aikaa vievää. Kempin WeldEyen Quality Control -laadunvalvontamoduuli on universaali ohjelmistoratkaisu, jolla varmistetaan hitsauksen laadun ja hitsausohjeiden yhtenevyys. Asiakkaan käyttöjärjestelmiin integroituna WeldEyen laadunvalvonta tuo merkittäviä säästöjä. Katsotaanpa esimerkki WeldEyen käytöstä ja sen tuomista hyödyistä Norjassa.

Aker Solutions toimittaa integroituja ratkaisuja, tuotteita ja palveluita maailmanlaajuiselle energiateollisuudelle. Yhdistämällä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ja ennustettavaa projektien toteutusta yhtiö nopeuttaa siirtymistä kestävään energiantuotantoon, mahdollistaa vähähiilisen öljyn ja kaasun tuotannon sekä kehittää uusiutuvia ratkaisuja tulevaisuuden energiatarpeisiin. Aker Solutions työllistää maailmanlaajuisesti lähes 16 000 työntekijää 52 toimipisteessä. Akerin Norjan Egersundin yksikössä on ollut WeldEye Quality Control -moduuli hitsauksen laadunvalvontaan on ollut käytössä vuodesta 2018.

This is an image about Aker Solutions buildings in Egersund.
Aker Solutions in Egersund

Käytämme WeldEyeta kriittisimpien putkisaumojen hitsausparametrien digitaaliseen valvontaan. WeldEye sopii parhaiten hitseihin, joilla on korkeat laatuvaatimukset ja joissa hitsausparametrien valvonta on standardin vaatima perusedellytys.Ennen WeldEyen käyttöönottoa kutakin hitsaajaa ja kutakin tarkasteltavaa hitsiä kohden tarvittiin yksi hitsaustarkastaja. He seurasivat hitsausparametreja ja mittasivat virran, jännitteen ja hitsausajan manuaalisesti. Sitten he kirjoittivat tiedot hitsausraporttiin paperilla ja kynällä. Järjestelmä oli erittäin tehoton ja kallis, ja jätti lisäksi aina mahdollisuuden inhimilliseen virheeseen”, kuvailee Sergei Zakhvataev, Discipline Lead Welding Coordinator Aker Solutions Egersundissa.

Odotimme digitaalisen laadunvalvonnan olevan yksinkertainen ja helposti toistettavissa oleva prosessi, joka nopeuttaa päivittäistä työtämme, eikä myöskään vaadi meiltä suuria investointeja. WeldEye Quality Control täytti kaikki odotuksemme. Myös hitsaajat ovat tyytyväisiä – he ymmärtävät seurannan olevan projektien perusedellytys, ja kun päivittäistä työtä ei tarkkaile fyysinen henkilö aivan vieressä, he tuntevat olonsa vähemmän stressaantuneeksi”, Zakhvataev jatkaa.

The picture of Sergei
Sergei Zakhvataev, Discipline Lead Welding Coordinator, Aker Solutions

Lämmöntuonnin hallintaa ja luotettavaa reaaliaikaista tietoa

Keräämällä hitsausparametrien tietoja työasemilta WeldEyen Quality Control -laadunvalvontamoduuli tuottaa arvokasta tietoa ja dokumentaatiota hitsauksen laadusta ja tarjoaa 100 %:n hitsaustuotannon jäljitettävyyden aina yksittäisten hitsien tasolle asti. Ohjelmisto ilmoittaa välittömästi hitsauspoikkeamista, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen laadunvalvonnan ja viime kädessä alentaa yleiskustannuksia. Erilaiset projektinhallintatoiminnot parantavat hitsausprojektin etenemisen seurantaa ja tukevat projektidokumentaation keskittämistä yhden ohjelmistoratkaisun alle.

Akerilla hitsausparametrit ovat jatkuvassa automaattisessa seurannassa ja tallentuvat WeldEyeen; hitsaajan tarvitsee vain mitata hitsin pituus ja syöttää se mobiililaitteeseen, joka on langattomasti yhdistetty WeldEyeen. WeldEye mittaa lämmöntuontia automaattisesti ja vertaa sitä hitsausprosessin (WPS) lämmöntuontialueeseen; mikäli hitsaaja hitsaa WPS-hitsausparametrien ulkopuolella, hän saa välittömästi ilmoituksen säätää hitsausnopeutta vaaditun lämmöntuonnin mukaiseksi. Kaikki parametrit on tallennettu WeldEyeen ja ne ovat reaaliajassa hitsauskoordinaattorien tarkasteltavina.

The image shows digital monitoring in a mobile phone view in front of a welder welding his work
Digital monitoring in use.

Aker Solutionsin asiakkaat soveltavat enenevissä määrin merenalaisten tuotantojärjestelmien hitsausstandardia DNVGL-RP-B204, joka edellyttää hitsausparametrien valvontaa joko manuaalisesti tai digitaalisesti. Asiakkaat, jotka tietävät Aker Solutionsin käyttävän digitaalista valvontajärjestelmää, ovat tyytyväisiä ja vaikuttuneita uuden edistyneen järjestelmän lähes 100 % hitsauksenhallinnasta ja muista sen tuomista eduista. Järjestelmän tarkkuuteen voi luottaa, ja pitkälti sen ansiosta Aker Solutionsia pidetäänkin yhtenä alan edelläkävijöistä.

Digitaalinen seuranta tuo meille tärkeän kilpailuedun. Hitsauskoordinaattoreillemme se on luotettava työkalu, joka varmistaa, että hitsaajat hitsaavat hyväksyttyjen WPS-hitsausparametrien sisällä, kun taas hitsaajille se on työkalu hitsauksen lämmöntuonnin hallintaan. Lisäksi valvontaa voidaan tapauskohtaisesti ja tarvittaessa kasvattaa jopa 100 %:iin. Koskaan aiemmin me hitsauskoordinaattorit emme ole tässä mittakaavassa pystyneet valvomaan päivittäistä hitsausta”, Sergei Zakhvataev kertoo.

Meillä Aker Solutionsilla on kunnianhimoinen tavoite työprosessiemme digitalisoimiseksi. WeldEye auttoi digitalisoimaan hitsausparametrien valvontaprosessin ja pääsemään eroon manuaalisesta valvonnasta, joka aiemmin vei huomattavasti niin aikaa kuin rahaakin. WeldEyen avulla lisäämme kilpailukykyämme markkinoilla.”


Tutustu WeldEye-ohjelmistoon: weldeye.com

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *