Hitsauksen trendit 2019

Hitsauksen trendit 2019

This post is also available in: enEnglish

Maailma muuttuu nopeasti. On ennustettu, että seuraavien kymmenen vuoden aikana koemme enemmän tekniikan muutoksia kuin mitä olemme nähneet viimeisen sadan vuoden aikana. Yhtenä teollisuuden perusprosessina hitsaus on myös jatkuvasti kehittyvä ala. Johtavat teemat kuten Industry 4.0 ja teollinen internet (IoT) ovat saaneet seurakseen robotiikan, virtuaalitodellisuuden ja koneälyn, joiden kaikkien odotetaan kukoistavan hitsauksen suuntauksina vuonna 2019. Samalla hitsauksen opetukseen sekä hitsaajien terveyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Hitsausrobotiikan nopea kasvu

Robottien käyttö teollisuusmaissa kasvaa nopeasti. Robotiikan kansainvälisen liiton (International Federation of Robotics) mukaan vuoden 2017 lopussa operatiivisia teollisuusrobotteja oli yli 2 miljoonaa. Luvun arvioidaan kasvavan yli 80 prosenttia maailmanlaajuisesti tulevina vuosina. Vuoden 2021 loppuun mennessä robotteja arvioidaan olevan jo 3,8 miljoonaa.

Hitsauksen robotiikka seuraa samaa suuntausta. Globaalien robotisoidun hitsauksen markkinoiden ennustetaan nousevan 5,96 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2023 mennessä ja kasvavan 8,91 % vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR). Aasian ja Tyynenmeren alueen ennakoidaan olevan tulevina vuosina maailman suurin robotisoidun hitsauksen markkina. Kiinassa kasvu on keskittynyt hitsausrobottien käyttöön kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Myös Intian, Etelä-Korean, Japanin ja Thaimaan markkinoilla odotetaan kasvua.

Pulaa pätevistä hitsaajista

Vaikka hitsauksen automaatio mahdollistaa suuremman tuottavuuden ja toistettavan laadun, aina on aloja ja olosuhteita, joissa robotit eivät riitä. Jos esimerkiksi hitsattavien osien kesken on suuria eroja tai kun vaaditaan kätevyyttä ja liikkuvuutta, ammattitaitoiset hitsaajat ovat kullan arvoisia.

Koska teollisuuden hitsaustarpeet kuitenkin kasvavat jatkuvasti ja samanaikaisesti kokeneita ammattilaisia jää eläkkeelle, jo vallitseva pula koulutetuista hitsaajista todennäköisesti jatkuu. Ongelma on nähtävissä etenkin kehittyvillä markkinoilla; esimerkiksi Intiassa arvioidaan olevan pulaa jopa 1,2 miljoonasta hitsausalan ammattilaisesta vuoteen 2022 mennessä.

Ongelman torjuminen vaatii aktiivista yhteistyötä hitsaavan teollisuuden, laitevalmistajien ja oppilaitosten kanssa eri puolilla maailmaa, jotta hitsausta voidaan opettaa moderneilla laitteilla ja jakaa alan parhaita käytäntöjä. Teollisen internetin myötä hitsaaminen prosessina on käännekohdassa. Digitaaliset ratkaisut, laitteiden ja ohjelmistojen yhdistettävyys, ja automaatio muokkaavat alan tulevaisuutta ja alkavat houkutella nuoria kouluttautumaan uuden sukupolven hitsaajiksi ja hitsausoperaattoreiksi.

Future welders

Kehittyneiden teknologioiden suosio kasvussa

Virtuaalitodellisuus (VR) on perinteisesti liittynyt peliteollisuuteen, mutta se on saavuttanut suosiota myös hitsausmaailmassa. Koulut käyttävät VR-sovelluksia kouluttaakseen uusia hitsausalan ammattilaisia ​​ja esitelläkseen opiskelijoilleen eri teollisuudenaloja, kuten laivanrakennusta ja pilvenpiirtäjien rakentamista, joissa tarvitaan hitsaajia. Myös tuotekehityksessä voidaan hyötyä suuresti virtuaalitodellisuudesta. Esimerkiksi tuotekonseptien arviointi voidaan tehdä virtuaalisesti ennen fyysisten prototyyppien valmistamista, jolloin säästyy aikaa ja rahaa.

Käytännöllisemmällä tasolla hitsausta avustavien teknologioiden kehitys on kasvussa koko hitsausteollisuudessa. Onnistunut hitsaus perustuu parametrien asetuksiin ja valintoihin, joihin vaikuttavat useat tietoon perustuvat tekijät. Hitsauslaitteisiin sulautetut teknologiat pystyvät ohjaamaan jopa vähemmän kokeneita hitsaajia käyttämään sopivia laiteasetuksia perustietojen pohjalta esimerkiksi hitsisulan käyttäytymisen optimointiin, jolloin työn laatu paranee. Vaivaton ja luotettava hitsauslaitteiden asennus puolestaan parantaa tuottavuutta, kuten digitaalisista hitsausohjeista (dWPS) voidaan nähdä.

Panostukset hitsausturvallisuuteen kasvavat

Lisääntynyt tieto hitsauskaasujen ja -huurujen hengittämiseen liittyvistä terveyshaitoista ohjaa yrityksiä investoimaan entistä enemmän työturvallisuuteen. Maaliskuussa 2017 julkaistun IARC-raportin jälkeen hitsausteollisuuden reaktiot kautta maailman ovat kiistattomia; lakeja ja säädöksiä on päivitetty ja yritykset ovat ryhtyneet välittömiin toimiin työntekijöidensä terveyden takaamiseksi.

Erittäin hienot ja kevyet pölyhiukkaset ovat isoin uhka hitsaajille. Vaikka työtilaan asennetut asianmukaiset ilmanvaihto- tai ilmanpuhdistusjärjestelmät pystyvätkin pitämään ilman hengitettävänä ja puhtaana, raitisilmajärjestelmät ovat silti tehokkain keino ehkäistä työperäisten keuhkosairauksien kehittymistä. Ylipaineeseen perustuva raitisilmajärjestelmä luo viileän, miellyttävän ja turvallisen ympäristön, jossa voi hengittää huoletta ja jonka avulla hitsaajat voivat keskittyä työhönsä – ja tehdä niin jatkossakin.

Ovatko nämä hitsauksen trendit mielestäsi pinnalla vuonna 2019? Jaa omia ajatuksiasi alla olevassa kommenttikentässä.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *