Sørg for obligatorisk sikkerhet på anleggsplassen

Sørg for obligatorisk sikkerhet på anleggsplassen

This post is also available in: enEnglishfiSuomidaDanskfrFrançaisdeDeutschitItalianoplpolskisvSvenskanlNederlands

Er det obligatorisk å bruke hjelm og å gi arbeidstakere tilstrekkelig øyebeskyttelse? I de fleste tilfeller: ja. Hvordan skal sikkerheten på arbeidsplassen da løses dersom en arbeidstaker sveiser en kort periode mellom andre arbeidsoppgaver? Les videre, vi har løsningen for deg!  Når det gjelder arbeidssikkerhet generelt betyr det at du må kunne gjøre jobben du står overfor, på riktig måte og med riktig utstyr. Og viktigst av alt: Alle har rett til å komme seg trygt gjennom arbeidsdagen.

Hjelm er obligatorisk

Det positive er at loven pålegger virksomheter å ta hensyn til arbeidssikkerhet på mange måter. Ifølge arbeidsmiljøloven er bruk av hjelm på anleggsplasser påbudt, og det skal sørges for at arbeidere på stedet har hensiktsmessige vernebriller og hørselsvern. Det er også slik at det personlige verneutstyret skal være egnet for de konkrete arbeidsforholdene, for eksempel kulde, varme eller brann- og eksplosjonsfarlige arbeidsmiljøer. Hensyn til ergonomi innebærer at verneutstyret ikke unødig må hindre arbeidstakerens arbeidsbevegelser eller arbeidsstillinger. Dette er utfordrende å løse i det daglige arbeidet!

For mange hodeskader!

Den gode nyheten er at de fleste arbeidsplasser følger nøye med på sikkerheten på arbeidsplassen, ulykkesfrekvensen overvåkes aktivt og nulltoleranse for ulykker er et mål for mange. Det er likevel tydelig at mye mer kan gjøres. Tallene taler for seg selv. Ifølge det finske arbeidsskadekompensasjonssenteret utbetalte forsikringsinstitusjonene erstatning for 103 700 arbeidsulykker i 2020. Av disse skjedde 87 500 under arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, og 13 409 av dem var hodeskader på industriarbeidsplasser. Disse tallene er for bare ett land, så du kan forestille deg hvordan de er globalt.

Sveis, og bruk vernehjelm!

Med tanke på sikkerheten til de som arbeider som sveisere, vet vi at sveisearbeidet ofte foregår på byggeplasser og verft og i andre utfordrende arbeidsmiljøer. Ofte utgjør sveising kun en liten del av det daglige arbeidet, noe som betyr at overgangen fra én arbeidsoppgave til en annen bør kunne utføres sømløst. Spørsmålet er: Hvordan oppfyller du det obligatoriske kravet om å bruke hjelmen under sveising?  Vi har løst dette problemet med en moderne løsning kalt Kemppi Beta e for SH. Dette er en produktserie som gir en enkel løsning for å konvertere hjelmen (vernehjelmen) til en bruksklar sveisemaske. Rask montering på hjelmens hørselsvernholder gjør at du enkelt kan veksle mellom arbeidsoppgaver. Løsningen gir kostnadseffektiv arbeidssikkerhet med full hode- og ansiktsbeskyttelse så vel som mulighet til å bruke hjelm (vernehjelm) også under sveising. Praktisk, ikke sant? Fortell meg hva du synes om sveisesikkerhet når som helst!
Sveiser som bruker en vernehjelm konvertert til sveisehjelm
Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *